Filtratge d'Internet

"Internet is for Porn", diu un antic i reconegut lema, i podría ser veritat. Altres, però, opinen que Internet es per al Facebook, Twitter o jocs flash, i es que un ordinador connectat a Internet ofereix totes aquestes possibilitats.

Segons la Viquipèdia, la "Procrastinació (paraula derivada del llatí pro: "endavant" i cras: "demà") és l'acció o hàbit de deixar per a més endavant accions o activitats que s'han d'atendre per altres més irrellevants i agradables."

Hi ha qui pensa que això passa massa sovint a la seva organització i la feina s'acumula i no avança.

O bé tallem l'accés innecessari

Tenint en compte que qui paga la connexió a Internet decideix com s'ha d'utilitzar ( de la mateixa manera que ho fa qui paga el telèfon) moltes empreses opten per limitar l'accés a Internet a pàgines estrictament necessàries per a temàtiques relacionades amb la feina.

O bé monitoritzem

Altres, opten per continuar oferint un accés obert a Internet però amb un compromis (que pot ser per escrit) amb els seus treballadors de fer un ús responsable d'Internet. En aquest cas s'acostuma a monitoritzar els accessos que fan els treballadors per tal de veure el grau d'acompliment d'aquest compromís. Així doncs, normalment, "ús responsable" no implica restricció però si moderació.

Qualsevol de les dues sol·lucions, o les dues alhora son factibles a qualsevol empresa. Només cal una política definida per part dels seus responsables.

Si hi esteu interessats, parlem-ne.